Koordinatörlük

ÖYP Koordinatörü: Doç. Dr. Okay ALTUN

ÖYP Koordinatör Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Emre YILMAZKAYA

Yerimiz: Beytepe Kampüsü Rektörlük binası 9. Kat.

Telefon : 297 60 08 - 297 60 09

e-posta : oyp@hacettepe.edu.tr

Doç. Dr. Okay ALTUN

Koordinatör

okyaltun@hacettepe.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi Emre YILMAZKAYA

Koordinatör Yardımcısı

emreyil@hacettepe.edu.tr

Süleyman AKGÜL

Şube Müdürü

akgul@hacettepe.edu.tr

Suat İLKDOĞAN

Bilgisayar İşletmeni

suat@hacettepe.edu.tr

Leyla TEKİN

Bilgisayar İşletmeni

leyla.tekin@hacettepe.edu.tr

Nurdem GÜMÜŞYAZICI

Bilgisayar İşletmeni

nurdem.gumusyazici@hacettepe.edu.tr

ÖYP KURUM KOMİSYONU: Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısının başkanlığında ÖYP Kurum Koordinatörü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Güzel Sanatlar Enstitüsünde birer öğretim üyesinden oluşan, ÖYP araştırma görevlilerinin yurtiçi ve yurtdışı seyahat giderleri konusunda yetkili komisyondur. Komisyon her hafta Perşembe günü saat 11.30 da toplanır.

ÖYP Kurum Komisyonu

 

 

Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM

Komisyon Başkanı

 

Doç. Dr. Okay ALTUN

Koordinatör

 

Prof. Dr. Aylin AYAZ

Üye

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Prof. Dr. Zeynep ÇOPUR

Üye

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doç. Dr. Eylem GÜVEN

Üye

Fen Bilimleri Enstitüsü

Doç. Dr. Kübra ATALAY KABASAKAL

Üye

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Doç.Dr. Gülçin CANKIZ ELİBOL

Üye

Güzel Sanatlar Enstitüsü